EKO COLOR Producent farb proszkowych swiss standards

Eko-Color

Szwajcarska Jakość

Producent farb i lakierów proszkowych w różnej kolorystyce, dostosowanej do bezpośrednich oczekiwań i potrzeb klienta

Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP

Firma EKO-COLOR Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie projektowania, wytwarzania,
oraz sprzedaży farb i lakierów proszkowych.

Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez utrzymanie jak najwyższej jakości naszych wyrobów, dążąc jednocześnie do doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z powyższym deklarujemy:

 • Umocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez spełnienie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań klientów i skuteczne działanie na rzecz wzrostu ich zadowolenia.
 • Systematyczne unowocześnianie stosowanych rozwiązań technologicznych dla zagwarantowania wymaganej jakości wyrobów i ograniczeniu negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
 • Spełnianie wymagań prawnych wynikających z ustawodawstwa i przepisów w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz innych związanych z działalnością firmy.
 • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe.
 • Zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.
 • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego.
 • Eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi w drodze stosowania najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach pracy.
 • Utrzymywanie stanu BHP w zgodności z odpowiednimi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawnych i norm dotyczących BHP.
 • Rozwijanie, poprzez szkolenia pracowników Firmy, poziomu świadomości w celu kształtowania zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska pracy.
 • Propagowanie Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP w organizacji i u jej klientów, podwykonawców, dostawców.
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz 18001.
 • Analizowanie kontekstu organizacji w zakresie oczekiwań stron zainteresowanych oraz analizy ryzyka i szans w zakresie ich potrzeb.

Niniejsza Polityka jest realizowana przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa.